• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

מחנה אומנות

Updated: Mar 7

מגמת האומנות החלה את מחנה האומנות השנתי במוזיאון הטבע


27 views0 comments