top of page
  • Writer's pictureתיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

מגמת ערבית בסיור ביפו

Updated: Feb 9, 2022

מגמת ערבית י' - יב' מתיכון א לאמנויות תל אביב יצאו לסיור ביפו בנושא ההשוואה בין

האסלאם והיהדות.

בתכנית:

ביקור במסגד

ביקור בבית כנסת

ושיח בערבית תחת עץ זית בן 600 שנה

היה מרגש

עם המדריך איהאב בלחה

לסיור הצטרפו נבחרת מתלמידי כיתה ט' לקראת המגמה שנהנינו להיות עם המגמה.


המורות המלוות: נוי דקל ודבס זהבית57 views0 comments

Comments


bottom of page