• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

מגמת האמנות הפלסטית בחטיבה בשכבות ז'-ח'12 views0 comments