top of page
  • Writer's pictureתיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

מגמות האמנות

Updated: Oct 7, 2022ברוכים השבים וברוכים לכל מי שהצטרף למגמות האמנות שלנו. צפויה לכולנו שנה יצירתית, מקצועית ועשירה. כל המגמות כבר פועלות במרץ ומגמת התיאטרון כבר החלה בחזרות לקראת תרגילי הבימוי שלה!

ערב פתוח לעולים לכיתה ז' תשפ"ד יתקיים ב-15 בדצמבר.

המיונים יחלו ב-27 לדצמבר.

ערב פתוח לעולים לכיתות ט'-י' תשפ"ד יתקיים ב-9 בינואר.

המיונים יחלו ב-22 לינואר.

רישום לכל המיונים יהיה באתר בהמשך.

שנה טובה ואמנותית לכולנו!

243 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page