top of page
  • Writer's pictureתיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

פרטים על יריד החלפת ומכירת ספרים

כמדי שנה, יריד החלפת ומכירת ספרים משומשים יתקיים בחצר בית הספר, בכיתות המקורות ביום שלישי ה-28/7 בין השעות 16:00-14:00.

מכירת הספרים היא על ידי התלמידים, לפי מחיר סימלי של 10 ש״ח. תלמידים מוזמנים להגיע עם הספרים מהשנה שעברה למכירה, ולרכוש מתלמידים אחרים ספרי לימוד לשנה הבאה.


124 views0 comments
bottom of page