• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

יום ספורט שכבת ז׳

ב10.10 יצאה שכבת ז׳ ליום ספורט מיוחד בספורטק.

הכתות התחרו בטורניר כדורגל, מחניים וכדורסל.

והשתתפו במגוון תחנות היתוליות.

את התחנות שפטו והדריכו תלמידי כתה ט׳ הנהדרים.

12 views0 comments