top of page
  • תיכון עירוני א׳ לאמנויות

יום הזיכרון ליצחק רבין

Updated: Nov 14, 2020

בכל שנה ביום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין יוצאים תלמידי כיתות ט' עד י"ב לקיים מעגלי שיח בהנחיית תלמידי שכבת י"ב בכיכר רבין.

השנה בשל משבר הקורונה בחר צוות החינוך החברתי לקיים מעגלי שיח, סדנאות והרצאות בהנחיית מורי בית הספר, מתנדבים חיצוניים ותלמידים לתלמידי כיתות י עד י"ב.


מטרת המעגלים היא לראות את הרצח לא רק כאירוע היסטורי (התלמידים.ות נולדו לאחר הרצח) אלא לאפשר שיח מכבד ומכיל סביב הנושא של דמוקרטיה, חופש הביטוי, הסתה, משמעות הרצח ועוד כדי להבין את ההשפעה של האירוע על החברה הישראלית וכיצד אפשר לנסות ולתקן את הנזק שנעשה לה לפני 25 שנה.

מצורף הטקס.


48 views0 comments

留言


bottom of page