top of page
  • תיכון עירוני א׳ לאמנויות

ט"ו בשבט

שכבת ח' ציינה את

במגוון אירועים. בקרב השכבה הייתה תחרות באינסטגרם של מעשים טובים לעולם, בתוכה הילדים יזמו יוזמות כמו איסוף פסולת מהרחוב, הדרכות על מחזור, יצירת אמנות מפסולת ועוד. היום כל כתה קיימה סדר טו בשבט אותו היא בנתה במסגרת שיעורי תרבות ישראל, שתלה שתילים ברחבי בית הספר ובסוף שרה ונהנתה מהופעה של בינ"ה. היה מדהים!

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page