top of page
  • תיכון עירוני א׳ לאמנויות

"התנדבות בביה"ס "הירדן


בנובמבר התקיים ״שבוע ישראליות משותפת״ בו שכבת ט׳ עסקה בפערים בין מרכז לפריפריה (גם בתוך תל אביב). כחלק מנושא זה יצאנו להתנדבות בביה״ס הירדן בדרום תל אביב לפעילות פורים וקישוט ביה״ס. היה מקסים🤡

44 views0 comments

تعليقات


bottom of page