• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

הפקות בגרות י"ב

עובדים במרץ לקראת הפקות הבגרות שתעלנה בין התאריכים 11-14.3.21

פרטים בהמשך


39 views0 comments

Recent Posts

See All