top of page
  • Writer's pictureתיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

הפנינג קהילתי בנושא אקלים

Updated: Nov 28, 2019

🌸 א' זה אקלים 🌸

קהילת בית הספר מוזמנת להפנינג קהילתי בנושא אקלים עם מגוון פעילויות: הרצאות, שוק קח-תן בית ספרי, הרצאות, סדנאות ויציאה משותפת למחאת הנוער למען האקלים.🌳🌳 הורה/בוגר או חבר קהילה שרוצה להרצות - מוזמן להרשם בקישור: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRXRS5kD8m58hTkCcN9wP4VyRjIHHks-dK0qyxUvGsCdMYzw/viewform?usp=sf_link להלן ההרצאות שיתקיימו בבוקר האקלים.

במהלך ההפנינג יתקיים בבית הספר שוק קח-תן. מוזמנים להביא חפצים שאינכם צריכים מהבית לורד גוטל שתביא לכם בתמורה שובר איתו תוכלו לקחת משהו אחר 👕


109 views0 comments

Comentários


bottom of page