top of page
  • Writer's pictureתיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

הזמנה לתלמידי י - כתת ספרות אנגלית

Updated: Sep 16, 2022

הורים ותלמידים יקרים,

השפה האנגלית הינה שפה בינלאומית. זו השפה של האקדמיה, התקשורת, המדעים, האומנות והטכנולוגיה. יכולת ההתבטאות באנגלית חשובה מאד לעתיד תלמידנו. אי לכך, בעירוני א' כל התלמידים מתחילים את לימודי האנגלית בתיכון ברמה של חמש יחידות בגרות.

כדי להגיע לרמה הנדרשת בחמש יחידות בגרות, שיעורי האנגלית בעירוני א' נלמדים ברמה גבוהה כבר מחטיבת הביניים.

תלמידים הזקוקים לתמיכה מקבלים יותר שעות לימוד בשבוע במערכת. כמו כן, תלמידים שאותרו על ידי הצוות או הביעו עניין בכך, מקבלים שיעורים פרטניים מחוץ למערכת.

בשנה הבאה תפתח בשכבת י' כיתת אנגלית שתשים דגש על קריאה ולימודי ספרות. התוכנית מיועדת לתלמידים/ות סקרנים, בעלי עניין בספרות אשר מוכנים לקרוא, להשקיע ולעבוד גם בבית. השיעורים יתקיימו במקביל לכיתות האנגלית הרגילות, ולא במקום, ועל כן תלמידי התוכנית יהיו מחויבים להשלים בבית את תכני תוכנית הלימודים הרגילה באנגלית.

תנאי הקבלה לכיתה זו הוא רמה טובה באנגלית (ציון א' במדרג תעודת סוף שנה של כיתה ט'), אהבה לקריאה, רצון להשקיע וללמוד יותר וכמובן, מחויבות לעמוד במטלות שיינתנו במהלך שנת הלימודים. למען הסר ספק, אין מדובר במסלול מואץ או תוכנית עבור דוברי אנגלית. תלמידי התוכנית יסיימו את לימודי האנגלית בסוף י"ב, כמו כולם.

על כל מי שמעוניין/מעוניינת ללמוד בכיתה זו לעבור ראיון אישי. בראיון ,התלמיד/ה ישאלו על ספר שקראו באנגלית. ההרשמה לראיון דרך הלינק המצורף


בברכה,

איתן בראון לאה עופר

רכזי אנגלית

תיכון עירוני א'


393 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page