• תיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

הזמנה לערב הקרנות סרטי הגמר של ט-י 9.6.22

Updated: Jun 110 views0 comments