top of page
  • Writer's pictureתיכון עירוני א׳ לאמנויות תל אביב יפו

ברכות למורה משה פינטו על זכייתו בפרס

משה פינטו, מורה לספרות בבית הספר וסופר קיבל את הפרס המכובד מטעם ראש הממשלה לסופרים עבריים. הפרס ניתן על מכלול היצירה אך בנימוקיהם התייחסו השופטים בעיקר לספרו האחרון.

יישר כח וברכות, גאים בך111 views0 comments
bottom of page