לימודים מקוונים שכבה י״ב

תלמידים/ות יקרים/ות,

מצורפות בהמשך העמוד המשימות השוטפות על פי מקצועות. מדובר בשיעורי הבית שניתנים משיעור לשיעור והריכוז פה נועד להקל עליכם/ן לתכנן את הלמידה.

למשימות שניתנו לפני פסח לחצו כאן.

למערכת השעות לשבוע הקרוב לחצו כאן.

אנגלית

04/05/2020

ניתנה ב-

לאה עפר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"ב 3

תאריך הגשה:

08.05.2020

12th Describe a person – adjectives
encouraging - supportive
sensitive
generous
modest
thoughtful/unthoughtful
considerate/inconsiderate
polite/impolite
respectful
enthusiastic – lively
brave – courageous
cooperative
responsible/irresponsible
reliable- trustworthy – dependable
hard-working
creative
smart – intelligent – clever
inspiring – influential
humorous
easy going
enigmatic – mysterious
determined
ambitious
motivated
dedicated
energetic – lively
amiable – friendly
open minded/narrow minded
laid back – relaxed- calm/stressed
Describe a person you would like to meet. (May 8)


Paragraph 1 – Present the person

Paragraph 2 – describe the person's appearance and traits.

Paragraph 3 – how this person influenced you. (what did he/she do)

Paragraph 4 – why you want to meet this person.


אופן ההגשה:

בדואר האלקטרוני leaofer14@gmail.com

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

04/05/2020

ניתנה ב-

רשל יאיר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"ב4,7

תאריך הגשה:

10.05.2020

Hi everyone, please do unseen #7 on page 28 in Exam Practice for Module G. We will check the work during our next lesson. Regards, Rachelle

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

30/04/2020

ניתנה ב-

גילת ויינר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"ב 1

תאריך הגשה:

03.05.2020

Preparing for the essay that will be written in class. Think about &write down a list of connectors, grammatical forms, adjectives for the topic we will deal with.

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש; הכנה לשיעור הבא

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

30/04/2020

ניתנה ב-

לאה עפר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"ב 3

תאריך הגשה:

03.05.2020

Describe an object that is special in your life. (For May 2)

Paragraph 1 – What it is and why I chose to describe it.
Paragraph 2 – What it looks like.
Paragraph 3 – What it is used for.
Paragraph 4 – Why it is special/important to me.

Use vocabulary learned in class.
Use advanced language (Present Perfect, Passive, Relative Clauses, conditionals).
Pay attention to spelling, capital letters, punctuation, clear paragraphs)

אופן ההגשה:

בדואר האלקטרוני

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

30/04/2020

ניתנה ב-

רשל יאיר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"ב 4,7

תאריך הגשה:

03.05.2020

Hi Everyone , Please do practice paper number 4 in Exam Practice for Module G, pages 16-18
See you Sunday!

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש

קובץ.png
קישור.png

ביולוגיה

15/04/2020

ניתנה ב-

אוסנת ליפסון

על ידי המורה:

מיועד ל:

מסלול ביולוגיה

תאריך הגשה:

לא צריך.

השבוע נערוך חזרה על הפרק - מערכת ההגנה.
החזרה תתקיים בשני השיעורים השבוע לפי המערכת שתועבר אליכם.
ביום שני - נערוך חזרה על החלק העיוני. עליכם לקרוא את הסיכום המצורף ולהעלות שאלות, אם יש.
ביום חמישי - נפתור יחד מבחן בנושא זה.
נוכחות - חובה.
להתראות!

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש

קובץ.png
קישור.png

ביולוגיה

15/04/2020

ניתנה ב-

מירי ריאבינין

על ידי המורה:

מיועד ל:

מסלול ביולוגיה

תאריך הגשה:

לא צריך.

בשבוע שבין 26.4-2.5 נערוך חזרה על הפרק מערכת העצבים.
נפגש בשני השיעורים ביום שני וחמישי לפי המערכת שתפורסם.
השיעור ביום שני יהיה חזרה על החומר העיוני. עליכם לקרוא את הסיכום של הפרק ולהעלות שאלות, אם יש.
בשיעור ביום חמישי - נפתור מבחן על הפרק הזה.
נוכחות - חובה.
להתראות!

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש

קובץ.png
קישור.png

מתמטיקה

26/04/2020

ניתנה ב-

יוליה לוין

על ידי המורה:

מיועד ל:

4 יחידות י"ב 1; 2

תאריך הגשה:

15/05/2020

להמשיך לפתור את המבחנים מספר של רוזנפלד לפי המיקוד החדש (דף מחולק)

אופן ההגשה:

בוואטסאפ

קובץ.png
קישור.png

מתמטיקה

22/04/2020

ניתנה ב-

ילנה לכטנשטיין

על ידי המורה:

מיועד ל:

4 יחידות י"ב 3,5

תאריך הגשה:

03/05/2020

יש לפתור את המבחן

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש

קובץ.png
קישור.png

חדשות בית הספר