לימודים מקוונים שכבה י״א

תלמידים/ות יקרים/ות,

מצורפות בהמשך העמוד המשימות השוטפות על פי מקצועות. מדובר בשיעורי הבית שניתנים משיעור לשיעור והריכוז פה נועד להקל עליכם/ן לתכנן את הלמידה.

למשימות שניתנו לפני פסח לחצו כאן.

למערכת השעות לשבוע הקרוב לחצו כאן.

אנגלית

04/05/2020

ניתנה ב-

איתן בראון

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"א8

תאריך הגשה:

09.05.2020

"Sometimes laughter is the only way to process tough times".
1. Writing - Can you relate to this quote? Explain.
You may refer to how humor has/hasn’t helped you during the quarantine and share a funny story. 60-80 words.
2. Find a comic/meme relating to the Coronavirus and explain why you liked it.

אופן ההגשה:

ב"סמארט-סקול", בדואר האלקטרוני eitanb@alepharts.org

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

04/05/2020

ניתנה ב-

איתן בראון

על ידי המורה:

מיועד ל:

4 יחידות הקבוצה של איתן

תאריך הגשה:

09.05.2020

Writing: Describe an object you couldn't live without. 70-90 words.

אופן ההגשה:

ב"סמארט-סקול", בוואטסאפ, בדואר האלקטרוני eitanb@alepharts.org

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

30/04/2020

ניתנה ב-

אוןרית ברקוביץ מור

על ידי המורה:

מיועד ל:

י"א 7 5 יחידות

תאריך הגשה:

30.04.2020

HIGH POINTS BOOK-P.42 questions6-8
HIGH POINTS PRACTICE BOOK -P.41-42

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

27/04/2020

ניתנה ב-

אורית ברקוביץ מור

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"א7

תאריך הגשה:

30/04/2020

HIGH POINTS BOOK-P.42 questions6-8
HIGH POINTS PRACTICE BOOK -P.41-42

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

27/04/2020

ניתנה ב-

לאה עפר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"א3, 4

תאריך הגשה:

03/05/2020

Homework for May 3 (We will check these exercises during the zoom lesson)
High Points Book
p. 43 translate and learn the vocabulary.
Read p.40-41
Ex. D p. 41-42

Writing – Send to my mail before May 3
After reading High Points p. 40-41 Banker to the Poor
Write 100-120 words: Muhammad Yunus believes that the cycle of poverty can be broken. Do you agree? Why? Why not?
Make sure your essay has clear paragraphs (opening/body/ending).
Use at least 5 words from vocabulary list on p.43
Write a sentence in the perfect tense, one conditional and one passive.

אופן ההגשה:

בדואר האלקטרוני -

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

27/04/2020

ניתנה ב-

רשל יאיר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"א1 3

תאריך הגשה:

03/05/2020

Hi Everyone, Please do the attached crossword in addition to exercises A, B, C in the High Points Practice Book pages 35-36, for our next lesson.
regards, Rachelle

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

27/04/2020

ניתנה ב-

גילת ויינר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"א2, 3

תאריך הגשה:

30/04/2020

Unseen#8 Module E

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש; יבדק בשיעור הבא

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

23/04/2020

ניתנה ב-

טלי פרוב

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"א 5,6

תאריך הגשה:

27/04/2020

unseen 8 page 39 (only unseen

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

23/04/2020

ניתנה ב-

לאה עפר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"א 3,4

תאריך הגשה:

03/05/2020

11th Grade Zoom Lesson (April 23)

Homework for May 3 (We will check these exercises during the zoom lesson)
High Points Book
p. 43 translate and learn the vocabulary.
Read p.40-41
Ex. D p. 41-42

Writing – Send to my mail before May 3
After reading High Points p. 40-41 Banker to the Poor
Write 100-120 words: Muhammad Yunus believes that the cycle of poverty can be broken. Do you agree? Why? Why not?
Make sure your essay has clear paragraphs (opening/body/ending).
Use at least 5 words from vocabulary list on p.43
Write a sentence in the perfect tense, one conditional and one passive.

אופן ההגשה:

בדואר האלקטרוני

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

23/04/2020

ניתנה ב-

איתן בראון

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"א8

תאריך הגשה:

27/04/2020

High Points pages 41-42

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

23/04/2020

ניתנה ב-

רשל יאיר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"א 1,3

תאריך הגשה:

27/04/2020

Hi Everyone, Please read the article " Banker to the Poor" in High Points on pages 40-41 and then do the exercise on page 41:D: 1-8
See you Monday!
Rachelle

אופן ההגשה:

לא צריך להגיש

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

20/04/2020

ניתנה ב-

אורית ברקוביץ מור

על ידי המורה:

מיועד ל:

י"א 7 5 יחידות

תאריך הגשה:

26/04/2020

קובץ מצורף

אופן ההגשה:

ב"סמארט-סקול"; בדואר האלקטרוני

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

20/04/2020

ניתנה ב-

איתן בראון

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות, י"א8

תאריך הגשה:

26/04/2020

Watch the following interview with a Holocaust survivor:

https://www.youtube.com/watch?v=3lpTceEE3d8


"They didn't succeed in making me a victim. I'm a survivor which is something very different."

How does Lydia Tischler (the speaker in the video) explain this stance?
Write 70-80 words in paragraph form using connectors, at least one verb in perfect tense and one conditional.

אופן ההגשה:

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

20/04/2020

ניתנה ב-

רשל יאיר וגילת ויינר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות, י"א1,2,3

תאריך הגשה:

26/04/2020

Hi Everyone, As explained in our lesson today, please submit the paragraph by Sunday, 26/4. I look forward to reading your thoughts. regards, Rachelle

אופן ההגשה:

קובץ.png
קישור.png

אנגלית

20/04/2020

ניתנה ב-

לאה עופר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"א 3,4

תאריך הגשה:

25/04/2020

11th Zoom lesson homework (after lesson on April 20)
Writing Assignment: Save as a word document and
send to your teacher via email by Sunday, April
26, 2020.
A."They didn't succeed in making me a victim. I'm a survivor which is something very different"

How does Lydia Tischler (the speaker in the video) explain this stance?
Write 70-80 words in paragraph form using connectors, at least one verb in perfect tense and one passive or conditional. Use vocabulary from High Points book p. 78

B. For Thursday April 23 (Will be checked during lesson)
High Points Book -Read p/76-77
High Points Practice book – p.72-
Listening p. 79 High Points Book (I sent the link)

אופן ההגשה:

במייל - leaofer14@gmail.com

קובץ.png
קישור.png

ביולוגיה

20/04/2020

ניתנה ב-

מירי ריאבינין

על ידי המורה:

מיועד ל:

מסלול ביו עיוני

תאריך הגשה:

23/04/2020

שתי משימות במטח הקשורות למערכת העיכול

אופן ההגשה:

במט"ח

קובץ.png
קישור.png

ביולוגיה

15/04/2020

ניתנה ב-

אוסנת ליפסון

על ידי המורה:

מיועד ל:

מסלול ביולוגיה

תאריך הגשה:

02/05/2020

"בשבוע שבין 26.4-2.5 נלמד את הפרק מערכת הנשימה.
נפגש בשני השיעורים ביום שני וחמישי לפי המערכת שתפורסם.
השיעור ביום שני יהיה מפגש עם החומר העיוני. לאחר השיעור ישויכו לכם משימות באתר הקורס של מטח. (משימות עם ציון)
בשיעור ביום חמישי - נפתור מבחן על הפרק הזה.
נוכחות - חובה.

להתראות!"

אופן ההגשה:

הגשת משימות שישויכו בקורס של מטח

קובץ.png
קישור.png

ביולוגיה

15/04/2020

ניתנה ב-

מירי ריאבינין

על ידי המורה:

מיועד ל:

מסלול ביולוגיה

תאריך הגשה:

25/04/2020

השבוע נלמד על מערכת העיכול. נערוך שני שיעורים - ביום שני וביום חמישי לפי מערכת השעות שתפורסם.
בשיעור של יום שני - נעבור על החומר העיוני ולאחריו ישויכו לכם המשימות בקורס של מטח.
בשיעור של יום חמישי - נתרגל שאלות של מבחן.
תאריך ההגשה של המשימות של מטח הוא 25.4.20 והן תהיינה משימות עם ציון! להתראות

אופן ההגשה:

הגשת משימות של הקורס של מט"ח

קובץ.png
קישור.png

מדעי החברה

19/04/2020

ניתנה ב-

נעה לרינמן

על ידי המורה:

מיועד ל:

י"א5

תאריך הגשה:

26/04/2020

מטלה מקוונת 4: חלוקת תפקידי המגדר במשפחה שלי.

אופן ההגשה:

בוובטופ

קובץ.png
קישור.png

מוזיקה

23/04/2020

ניתנה ב-

אלון פרבר

על ידי המורה:

מיועד ל:

5 יחידות י"א הרמוניה ג'אז

תאריך הגשה:

30/04/2020

על התלמידים לעשות שתי מטלות:
1. לנתח את הסטנדרט But Beautiful
2. לכתוב מנגינות לתרגילים 1-9 (כפי שנלמדו בשיעור)

אופן ההגשה:

בדואר האלקטרוני - farbiloni@gmail.com

קובץ.png
קישור.png

מתמטיקה

04/05/2020

ניתנה ב-

אילנה שם טוב

על ידי המורה:

מיועד ל:

3 יחידות י"א2,3

תאריך הגשה:

08.05.2020

יש לפתור את שני המבחנים

אופן ההגשה:

בוואטסאפ

קובץ.png
קישור.png

מתמטיקה

04/05/2020

ניתנה ב-

יוליה לוין

על ידי המורה:

מיועד ל:

3 יחידות י"א1,4

תאריך הגשה:

08.05.2020

יש לפתור את שני המבחנים

אופן ההגשה:

בוואטסאפ

קובץ.png
קישור.png

מתמטיקה

27/04/2020

ניתנה ב-

סבטלנה עמנואילוב

על ידי המורה:

מיועד ל:

4 יחידות י"א3, 4

תאריך הגשה:

30/04/2020


8, 7, 6, 4, 1
מבחן מס' 13

אופן ההגשה:

ב"סמארט-סקול"

קובץ.png
קישור.png

מתמטיקה

26/04/2020

ניתנה ב-

אילנה שם טוב

על ידי המורה:

מיועד ל:

3 יחידות י"א 2,3

תאריך הגשה:

01/05/2020

יש לפתור את שני המבחנים

אופן ההגשה:

בוואטסאפ

קובץ.png
קישור.png

מתמטיקה

26/04/2020

ניתנה ב-

יוליה לוין

על ידי המורה:

מיועד ל:

3 יחידות י"א 1; 4

תאריך הגשה:

01/05/2020

יש לפתור את שני מהבחנים

אופן ההגשה:

בוואטסאפ

קובץ.png
קישור.png

מתמטיקה

19/04/2020

ניתנה ב-

עדי עוז

על ידי המורה:

מיועד ל:

3 יחידות, י"א5+8

תאריך הגשה:

25/04/2020

עמ 652 - 53,54,56
עמ 671- 11
676- 17,18
677- 20, 22

אופן ההגשה:

בוואטסאפ או בוובטופ

קובץ.png
קישור.png

מתמטיקה

19/04/2020

ניתנה ב-

אילנה שם טוב

על ידי המורה:

מיועד ל:

3 יחידות, י"א 3,2

תאריך הגשה:

24/02/2020

יש לפתור את שני המבחנים

אופן ההגשה:

בוואטסאפ

קובץ.png
קישור.png

מתמטיקה

19/04/2020

ניתנה ב-

סבטלנה עמנואילוב

על ידי המורה:

מיועד ל:

4 יחידות, י"א3+4 של סבטלנה

תאריך הגשה:

25/04/2020

מבחן 12 עמ' 249-250 שאלות 6, 7, 8 (התחלנו בשיעור ופתרון בקובץ מצורף).

ספר לימוד:
א. כהן, מ. רוזנפלד הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה לתלמידי 4 יח"ל שאלון 35481

אופן ההגשה:

ב"סמארט-סקול"

קובץ.png
קישור.png

מתמטיקה

18/04/2020

ניתנה ב-

יוליה לוין

על ידי המורה:

מיועד ל:

3 יחידות - יא"1,4

תאריך הגשה:

24/04/2020

יש לפתור את המבחנים המצורפים בקובץ.

אופן ההגשה:

בוואטסאפ

קובץ.png
קישור.png

תנ"ך

26/04/2020

ניתנה ב-

יוסי גלנץ

על ידי המורה:

מיועד ל:

י"א3

תאריך הגשה:

01/05/2020

אופן ההגשה:

ב"קלאסרום"

קובץ.png
קישור.png

חדשות בית הספר